خانه > هیئت مدیره

هیئت مدیره

وظایف و اختیارات هیأت مدیره

وظایف و اختیارات هیأت مدیره

  • اجرای مصوبات مجمع عمومی.
  • افتتاح و یا بستن حساب‌های بانکی و دریافت وام برای امورات مالی خانه.
  • خریدو فروش و رهن و یا اجاره اموال منقول و یا غیر منقول.
  • حضور در مراجع قضائی حل اختلافات و یا استخدام و انتخاب وکیل قانونی.
  • انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
  • تعیین حق عضویت سالانه.
  • دعوت مجامع عمومی و تهیه ارائه گزارش سالیانه به مجمع.
  • ارائه خدمات و تسهیلات به اعضاء.
  • تدوین آئیننامه‌های داخلی.
  • تشکیل کمیته‌های تخصصی.
{"slides_column":"17","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"500","loop":"true","rtl":"true","speed":"3000","center_mode":"true"}