خانه > هئیت امنا

هئیت امنا

ارکان خانه

ارکان خانه

ارکان خانه عبارتند از : هیئت امناء ،مجامع عمومی (عادی، فوق العاده)،هیات مدیره،بازرسان

هیئت امناء :
هیئت امناء عالیترین رکن خانه است که از اجتماع تمامی اعضاء آن تشکیل میشود.که اعضا آن مجموعه ای از اعضای هیأت مدیره ادوار گذشته خانه است که با هدف و بینش و اعتقاد به پیشرفت و توسعه همه جانبه ایران به ویژه در عرصه اقتصاد در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار با اتکاء به توانایی ها و استعدادها و سرمایه های ملی، نسبت به انجام اقدامات لازم برای تاسیس و توسعه و پیشرفت خانه اقدام نموده اند و به منظور بهره مندی از تجارب و توانمندیها و ایده های ایشان در تداوم توسعه و نیل به اهداف خانه به عنوان هیئت امناء گرد هم آمده است.

 • اعضا هیات امنا مرکب از اعضای ذیل می باشند و با تصویب نصف بعلاوه یک اعضاء هیات امنا می تواند تعداد آن افزایش یابد.
 • هیات امنا در اولین جلسه ای که حداکثر دو هفته پس از قطعی شدن از بین اعضا، با اخذ رای یک نفر رئیس ،یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک منشی انتخاب و ضمن تنظیم صورت جلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی به مراجع ذیصلاح تسلیم مینماید.
 • چنانچه اعضاء هیئت امناء به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به ۶ نفر کاهش یابد،اعضاء هیات امنا می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت ۳ ماه برای عضویت در هیات امنا ازبین افراد واجد شرایطی که قبلا یک دوره عضو هئیت مدیره بوده اند با رای اکثریت حاضر در هیات امنا جایگزین نماید.
 • تشکیل جلسات هیئت امناء به صورت دوره ای و هرسه ماه یکبارمی باشد
 • چنانچه هر یک از اعضای هیئت امناء در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه غیرمتوالی و بطور غیرموجه شرکت نکنند مستعفی تلقی می‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جایگزین آنها تعیین می‌شود.

وظایف هیئت امناء به شرح زیر می باشد:

 • ارائه پیشنهادات در مقام مشاور به منظور اصلاح امور و اقدامات خانه، خطاب به مجمع عمومی خانه راسا یا در پاسخ به استعلام نظر مجمع عمومی.
 • ارائه پیشنهادات در مقام مشاور به منظور اصلاح امور و اقدامات خانه، خطاب به هیأت مدیره خانه راسا یا در پاسخ به استعلام نظر هیأت مدیره.
 • نظارت مستمر بر فعالیتهای خانه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده ۵ اساسنامه و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی .
 • تعیین نماینده هیئت امناء جهت عضویت در هیأت مدیره با حق رای بدون شرایط سنی.
 • صدور پروانه وکارت عضویت اعضا با امضا مشترک ریس هیات امنا وریس هیت مدیره یا دبیرکل هئیت مدیره
 • تایید صلاحیت کاندیدای عضویت درهیت مدیره و بازرس وصدور اعتبارنامه های عضویت هیت مدیره و سمت‌ها
 • انتخاب و تایید صلاحیت هئیت مدیره‌ها و نمایندگان خانه‌های استانی
 • تایید صورت‌های مالی
 • دعوت به مجمع عمومی سالیانه اعضا
 • دعوت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اعضا
 • تعیین خط مشی کلی خانه.
 • عزل انفرادی یا اجتماعی هیأت مدیره یا بازرس و معرفی اعضاء به مراجع قانونی.
{"slides_column":"17","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"500","loop":"true","rtl":"true","speed":"3000","center_mode":"true"}