خانه > فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه (هایپرسان)

فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه (هایپرسان)

نجم.jpg
مدیر عامل
سیاوش صفوی
آدرس

آدرس شعبه تهران : بزرگراه آزادگان، خیابان فداییان اسلام جنوب، نبش خیابان شهید غیبی، فروشگاه زنجیره ای نجم خاورمیانه
آدرس شعبه رشت : سبزه میدان، نبش کوچه اسلام پرست، فروشگاه زنجیره ای نجم خاورمیانه

{"slides_column":"17","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"500","loop":"true","rtl":"true","speed":"3000","center_mode":"true"}