سه شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
fa
خانه > Uncategorized > رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در حکمی، سهیل رحمانی را به رئیس کمیسیون صنایع پزشکی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران منصوب کرد.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در حکمی، سهیل رحمانی را به رئیس کمیسیون صنایع پزشکی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در حکم احسان پیری برای سهیل رحمانی آمده است:

نظر به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالی،  بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه  خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران به عنوان ” رئیس کمیسیون صنایع پزشکی” این تشکل به مدت یکسال منصوب می شوید.

 امید است با بهرهگیری از دانش و تجربیات ارزنده در انجام وظایف محوله و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد و تحقق اهداف امور محوله موفق و مؤید باشید.

و همچنین با حکم رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران محمدرضا گودرزی به عنوان نائب رئیس و افسانه نجفی به عنوان دبیر کمیسیون صنایع پزشکی منصوب شدند.

 

QR code

همچنین ببینید

در نخستین جلسه کمیسیون صنایع پزشکی خانه صمت جوانان ایران مطرح شد: همبستگی جوانان در صنایع پزشکی برای ارتقاء جایگاه سلامت در کشور

در نخستین جلسه کمیسیون صنایع پزشکی خانه صمت جوانان ایران مطرح شد: همبستگی جوانان در …