اعضای کمیسیون صنایع تهران

 1. خانه
 2. اعضای کمیسیون صنایع تهران

اعضا:

 • محمدرضا محمدی منش
 • محمد حسین زرگر
 • وحید خوشبخت
 • حانیه گردون‌پناه
 • عرفان دلیلی دیدار
 • علیرضا اشتری رکن آبادی
 • فاطمه تهرانی سخاوت
 • کیانا توسلی
 • محمدایمان سیفی پور
 • محمدنوید عزلتی
 • مهدی جلیلیان طبری
 • میلاد نجفی اردکانی
 • حمید آخشته
فهرست