معاونت‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران تهران

 1. خانه
 2. معاونت‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران تهران

معاونت‌ها:

 • معاونت امور حقوقی و مجلس
 • معاونت ارتباطات
 • معاونت توسعه، مدیریت منابع و امور استان‌ها
 • معاونت طرح و برنامه
 • معاونت آموزش، پژوهش و فناوری
 • معاونت امور معادن و صنایع معدنی
 • معاونت امور صنایع
 • معاونت بازرگانی

کمیسیون‌ها:

 • کمیسیون بازار پول و سرمایه
 • کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی
 • کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی
 • کمیسیون صنایع
 • کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته
 • کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی
 • کمیسیون معادن و صنایع معدنی
 • کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان
 • کمیسیون صنایع پزشکی
فهرست