منتخبین یک دهه جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهره های ماندگار صنعت معدن و تجارت ایران

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. منتخبین یک دهه جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهره های ماندگار صنعت معدن و تجارت ایران

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران، لیست منتخبین یک دهه جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهره های ماندگار صنعت معدن و تجارت ایران جهت استحضار اعلام می گردد.

لیست منتخبین یه دهه جشنواره
Size : 155 kB Format : PDF

فهرست