انرژی اتمی را به زوایای مختلف صنعت و کشاورزی وارد می کنیم

  1. خانه
  2. اخبار
  3. خانه در رسانه‌ها
  4. انرژی اتمی را به زوایای مختلف صنعت و کشاورزی وارد می کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: باید با این موضوع که هر صادرکننده ای هر محصولی را صادر و نام ایرانی را تخریب کند، خداحافظی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در پانزدهمین همایش تولیدکنندگان و مدیران جوان با بیان اینکه قول می‌دهیم و متعهدیم که در سازمان انرژی اتمی کاری کنیم که رویه‌های مقرر بین المللی اجرایی شود، گفت: عیناً چارچوب‌های تعیین شده دنبال می‌شود.

ادامه این خبر را اینجا بخوانید.

فهرست