آغاز ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها

  1. خانه
  2. مقالات و یاداشت‌ها
  3. آغاز ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها

دنیای اقتصاد: روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران آغاز شده است. در گام نخست تشکل‌ها باید با خوداظهاری در پرتال اتاق، وضعیت خود در شاخص‌های تعیین‌شده را مشخص کنند.

در همین رابطه نادر سیف، سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اهداف تعریف‌شده و سیاست‌های کلان اتاق ایران از آغاز روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق خبر داد و گفت: با توجه به نقش و جایگاه تشکل‌ها در عرصه اقتصاد و نوع تعاملات و راهبردهای آنها در اتاق مقرر شد تشکل‌ها، مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار بگیرند. طبق اظهارات وی در این ارزیابی، شناسایی توانمندی‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود تشکل‌ها، آشنایی پارلمان بخش خصوصی با سطح کیفی هر یک از تشکل‌ها و جهت‌دهی مناسب حمایت‌های خود از آنها برای فراهم شدن زمینه رشد و ارتقای تشکل‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اهداف مورد توجه قرار گرفته است. در این ارزیابی نکاتی نظیر عقلانیت اداری، عقلانیت نمایندگی کردن و کار تشکلی انجام دادن، ضرورت‌های ساماندهی در مناسبات تعاملات تشکل‌ها با اعضای خود و سازمان‌های دیگر، بهبود شیوه‌ها و روش‌های اداری و رضایتمندی اعضا سنجیده خواهد شد. پروژه ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها برون‌سپاری شده است و مراحل کار توسط یک مجموعه که با فعالیت تشکلی به‌طور کامل آشنایی دارد، انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که طی دو ماه نتایج اولیه این موضوع اعلام شود. سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران در ادامه با اشاره به چندمرحله‌ای بودن روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها تصریح کرد: در مرحله اول، ارزیابی‌های اولیه صورت می‌گیرد. در این رابطه مدلی طراحی شده است که بر مبنای آن مطالعات تطبیقی درمورد کشورهایی که هم‌سطح ایران بوده و درعین‌حال در امر تشکل‌گرایی پیشرو هستند، موردتوجه قرار می‌گیرد. در طراحی این مدل، شاخص‌های نهایی ارزیابی، تعریف شده و مدل رتبه‌بندی و شرایط احراز مطرح می‌شود.

فهرست