هئیت امنا

 1. خانه
 2. هئیت امنا
[indeed-my-team team=’farsi-board-trustees’ order_by=’date’ order=’ASC’ limit=’14’ show=’name,photo,description,job’ page_inside=’0′ inside_template=’IMT_PAGE_TEMPLATE’ theme=’theme_2′ color_scheme=’0a9fd8′ slider_set=’0′ tm_custom_href=’1′ columns=’3′ hide_small_icons=1 align_center=1 ] [toggle title=”ارکان خانه” state=”close”]

ارکان خانه عبارتند از : هیئت امناء ،مجامع عمومی (عادی، فوق العاده)،هیات مدیره،بازرسان

هیئت امناء :
هیئت امناء عالیترین رکن خانه است که از اجتماع تمامی اعضاء آن تشکیل میشود.که اعضا آن مجموعه ای از اعضای هیأت مدیره ادوار گذشته خانه است که با هدف و بینش و اعتقاد به پیشرفت و توسعه همه جانبه ایران به ویژه در عرصه اقتصاد در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار با اتکاء به توانایی ها و استعدادها و سرمایه های ملی، نسبت به انجام اقدامات لازم برای تاسیس و توسعه و پیشرفت خانه اقدام نموده اند و به منظور بهره مندی از تجارب و توانمندیها و ایده های ایشان در تداوم توسعه و نیل به اهداف خانه به عنوان هیئت امناء گرد هم آمده است.

[tie_list type=”starlist”]
 • اعضا هیات امنا مركب از اعضای ذیل می باشند و با تصویب نصف بعلاوه یک اعضاء هیات امنا می تواند تعداد آن افزایش یابد.
 • هیات امنا در اولین جلسه ای که حداکثر دو هفته پس از قطعی شدن از بین اعضا، با اخذ رای یک نفر رئيس ،یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک منشی انتخاب و ضمن تنظیم صورت جلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی به مراجع ذیصلاح تسلیم مینماید.
 • چنانچه اعضاء هیئت امناء به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بيماري، بركناري، ناتواني و يا هر علت ديگر به 6 نفر كاهش يابد،اعضاء هیات امنا مي‌بايد افراد جايگزين به تعداد مورد نياز را ظرف مدت 3 ماه براي عضويت در هیات امنا ازبین افراد واجد شرایطی که قبلا یک دوره عضو هئیت مدیره بوده اند با رای اکثریت حاضر در هیات امنا جایگزین نماید.
 • تشکیل جلسات هیئت امناء به صورت دوره ای و هرسه ماه یکبارمی باشد
 • چنانچه هر يك از اعضاي هیئت امناء در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه غيرمتوالي و بطور غيرموجه شركت نكنند مستعفي تلقي مي‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جايگزين آنها تعيين مي‌شود.
[/tie_list]

وظایف هیئت امناء به شرح زیر می باشد:
[tie_list type=”checklist”]

 • ارائه پیشنهادات در مقام مشاور به منظور اصلاح امور و اقدامات خانه، خطاب به مجمع عمومی خانه راسا یا در پاسخ به استعلام نظر مجمع عمومی.
 • ارائه پیشنهادات در مقام مشاور به منظور اصلاح امور و اقدامات خانه، خطاب به هیأت مدیره خانه راسا یا در پاسخ به استعلام نظر هیأت مدیره.
 • نظارت مستمر بر فعاليتهاي خانه در جهت نيل به اهداف تعيين شده موضوع ماده 5 اساسنامه و ارائه گزارش ساليانه از نظارت و بازرسي .
 • تعیین نماینده هیئت امناء جهت عضویت در هیأت مدیره با حق رای بدون شرایط سنی.
 • صدور پروانه وکارت عضویت اعضا با امضا مشترک ریس هیات امنا وریس هیت مدیره یا دبیرکل هئیت مدیره
 • تایید صلاحیت کاندیدای عضویت درهیت مدیره و بازرس وصدور اعتبارنامه های عضویت هیت مدیره و سمت‌ها
 • انتخاب و تایید صلاحیت هئیت مدیره‌ها و نمایندگان خانه‌های استانی
 • تایید صورت‌های مالی
 • دعوت به مجمع عمومی سالیانه اعضا
 • دعوت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اعضا
 • تعیین خط مشی کلی خانه.
 • عزل انفرادي يا اجتماعي هيأت مديره يا بازرس و معرفي اعضاء به مراجع قانوني.
[/tie_list] [/toggle]
فهرست