هیات امنا

  1. خانه
  2. هیات امنا

سیدعلی صدری

رئیس هیأت مناء

اردشیر دادرس

نائب رئیس اول هیأت امناء

کوروش رحمانی محمدآقا فرد

نائب رئیس دوم هیأت امناء

محمدمهدی مؤمن زاده

دبیر هیأت امناء

احسان پیری

عضو هیأت امناء

بابک فروتن مهر

عضو هیأت امناء

سید احسان مصطفوی نژاد

عضو هیأت امناء

علی امین

عضو هیأت امناء

میثم شکرچیان بروجنی

عضو هیأت امناء
فهرست