منشور اخلاقی

 1. خانه
 2. منشور اخلاقی
 • تولید ملی را افتخار ملی دانسته و گامهای استوارمان در این راستا خواهد بود.
 • رعایت نظم و انضباط و ادب و نزاکت و اخلاق و آرامش در روابط انسانی و محیط کار جهت کرامت انسانها سرلوحه امورمان قرار می دهیم.
 • در این تشکل مدنی غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی گرد هم آمده ایم تا منافع صنفی و تخصصی خود را در منافع جامعه محقق نموده و در نهایت ، توسعه این مرز و بوم و رفاه مردم کشور عزیزمان را فراهم سازیم.
 • به حرکت و خرد جمعی و همچنین ایثار و کار بدون طمع برای جامعه که مبانی عضویت و فعالیت در تشکلهاست اعتقاد داریم.
 • تعامل با سایر تشکلها و همکاری با آنها را بسیار مهم و حیاتی می دانیم.
 • اندیشه هایمان همواره حاوی افکار پاک و مثبت بوده و کردارمان را منطبق بر اندیشه هایمان خواهیم نمود.
 • به وقت شناسی و حضور به موقع در محل خدمت، جلسات، مجامع و قرارهای پای بند بوده و انجام کار بر اساس مستند سازی روش ها و زمان بندی فعالیت ها را رعایت می کنیم.
 • به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه این تشکل التزام داریم.
 • به عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی و مسئولیت ها پای بند هستیم.
 • توزیع امکانات و فرصت ها به صورت عادلانه و ارائه اطلاعات صحیح به مخاطبین و اجتناب از پذیرش هرگونه توصیه و سفارش بر خلاف حق و پرهیز از هرگونه تبعیض را مراعات می کنیم .
 • تلاش می کنیم خدماتی که به مراجعان ارائه می شود از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و بهترین خدمات با سهل ترین شیوه در اختیار آنان قرار گیرد.
 • درک جایگاه و کسب رضایت ارباب رجوع و همکاران در ارتباط متقابل و حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به آنان را رعایت می نماییم.
 • اشاعه فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع به عنوان بستر تعالی فرد و تشکیلات در سرلوحه امور خود قرار می دهیم.
 • به موضوع تغییر و اصلاح از خود و تسری آن به تشکیلات و کارکنان مجموعه اعتقاد داریم.
 • رعایت صرفه جویی و ممانعت از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و عوامل در اختیار و تشکل و استفاده منطقی و اصولی از آنها را انجام می دهیم.
 • اصل شایستگی در انتخاب و انتصاب و تلاش برای فراهم نمودن امکان کسب مهارت های شغلی و افزایش تبحر حرفه ای اعضاء و کارکنان بر مبنای اصل عدالت در توزیع امکانات و فرصتهای را مراعات می کنیم.
 • حذف تشریفات زائد غیر ضروری به منظور تسریع در ارائه خدمات مطلوب به مراجعین را رعایت می نمائیم.
 • انتقادپذیر بودن و از نظرات و انتقادهای مراجعان استقبال نموده و از آنها به منظور بهبود وضعیت کاری خود استفاده می نمائیم.
 • تقویت جنبه های انگیزشی، مسئولیت پذیری ، اشتیاق به کار ، وجدان کاری و بهره گیری از مدیریت نوین فرهنگ را در سرلوحه امور خود قرار می دهیم.
 • به استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و تجهیزات برای حفظ منافع اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تلاش خواهیم کرد.
 • زمینه رشد و بالندگی با ایجاد فضای رقابت مثبت برای حضور و مشارکت بیشتر اعضای تشکل را فراهم می سازیم.
 • برقراری توازن و اعتدال بین زندگی خانوادگی و فضای شغلی را رعایت می کنیم.
 • کلیه توان علمی معنوی و مالی تشکیلات خود را در جهت شکوفایی تولیدات ملی و توسعه همه جانبه و پایدار و متوازن و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه به کار خواهیم گرفت.
 • با علم به اینکه منابع طبیعی و زیست محیطی میراث گذشتگان و سرمایه آیندگان است ، فعالیتهای کاری و تولیدی خود را چنان به انجام خواهیم رساند که کمترین خدشه ای و اسرافی در این حاصل نگردد.
 • چنانچه احساس نمائیم افراد شایسته تری وجود دارند که با جذب یا جایگزینی آنها می توان به رشد و توسعه تشکل ها کمک نمائیم ، با کمال رغبت این را به انجام خواهیم رساند.
 • چنانچه مشاهده شود مواردی از قانون با مصالح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تضاد باشد ضمن احترام به قانون ، اقدامات لازم و تلاش در رفع مشکل و اصلاح قانون برابر روال قانونی به عمل آورده و در جهت رفع معضل پیش آمده از مجاری قانونی اقدام خواهیم کرد .
 • زمینه رشد و بالندگی با ایجاد فضای رقابت مثبت برای حضور و مشارکت بیشتر اعضای تشکل را فراهم می سازیم.
 • نسل آینده ، سرمایه بالنده ماست با ثبت تجارب و دانسته ها و همچنین با انتقاد تجارب خود به گونه ای قابل درک ، در غنای دانسته های نسل آینده تلاش خواهیم کرد.
 • با رعایت حریم و حرمت پیشکسوتان عرصه تولید و کار آفرینی ، فضایی زیبا ،‌برای حضور بیشتر آنها پیش بینی نمائیم .

موارد مندرج در این منشور اخلاقی به عنوان سند زنده و به مانند سوگند نامه برای اعضاء تلقی می شود.

فهرست