هیئت مدیره

 1. خانه
 2. هیئت مدیره
[indeed-my-team team=’farsi-borad-member’ order_by=’date’ order=’ASC’ limit=’14’ show=’name,photo,description,job’ page_inside=’0′ inside_template=’IMT_PAGE_TEMPLATE’ theme=’theme_2′ color_scheme=’0bb586′ slider_set=’0′ tm_custom_href=’1′ columns=’3′ hide_small_icons=1 align_center=1 ] [indeed-my-team team=’farsi-inspectors’ order_by=’date’ order=’ASC’ limit=’7′ show=’name,photo,description,job’ page_inside=’0′ inside_template=’IMT_PAGE_TEMPLATE’ theme=’theme_2′ color_scheme=’0bb586′ slider_set=’0′ tm_custom_href=’1′ columns=’2′ hide_small_icons=1 align_center=1 ] [toggle title=”وظایف و اختیارات هیأت مدیره” state=”close”] [tie_list type=”checklist”]
 • اجرای مصوبات مجمع عمومی.
 • افتتاح و یا بستن حساب‌های بانکی و دریافت وام برای امورات مالی خانه.
 • خریدو فروش و رهن و یا اجاره اموال منقول و یا غیر منقول.
 • حضور در مراجع قضائی حل اختلافات و یا استخدام و انتخاب وکیل قانونی.
 • انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 • تعیین حق عضویت سالانه.
 • دعوت مجامع عمومی و تهیه ارائه گزارش سالیانه به مجمع.
 • ارائه خدمات و تسهیلات به اعضاء.
 • تدوین آئیننامه‌های داخلی.
 • تشکیل کمیته‌های تخصصی.
[/tie_list] [/toggle]
فهرست