هیات مدیره

  1. خانه
  2. هیات مدیره

حسین زاهدی

رئیس هیات مدیره

سید احسان مصطفوی نژاد

نائب رئیس اول هیات مدیره

مسعود حکیمی

نائب رئیس دوم هیات مدیره

جهاندار شکری

منشی و عضو هیات مدیره

احسان پیری

دبیرکل

سعید افقی

عضو هیات مدیره

محمد مهدی مومن زاده

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

میثم شکرچیان بروجنی

بازرس اصلی

مهسا الهیاری

بازرس علی البدل
فهرست