اخبار

  1. خانه
  2. اخبار
اخبار استان تهراناخبار خانهاخبار ویژه

افزایش خدمت‌رسانی به کسب و کارها با تعامل بین مرکز تتا و تشکل‌های خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در چهاردهمین نشست یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی

رضا امیدوار تجریشی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران میهمان چهاردهمین نشست یکشنبه‌های تجارت الکترونیکی افزایش خدمت‌رسانی به…
فهرست