انعقاد تفاهم نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با خانه صمت جوانان تبریز

  1. خانه
  2. اخبار استان آذربایجان شرقی
  3. انعقاد تفاهم نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با خانه صمت جوانان تبریز

انعقاد تفاهم نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با خانه صمت جوانان تبریز

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، به منظور هم افزایی و همکاری مستمر با محیط های علمی، آموزشی و پژوهشی و بکارگیری ظرفیت های دانشگاهی در بخش های مهم کسب و کار، خانه صمت جوانان استان آذربایجان شرقی با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم سو شده و با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، زمینه را برای نزدیک شدن صنعت و دانشگاه فراهم آورده است.

هدف از این تفاهم نامه ایجاد همکاری در زمنیه های مورد نظر طرفین با استفاده مطلوب از امکانات، ظرفیت ها و توانایی های علمی، آموزشی و پژوهشی می باشد.

فهرست