همایش علمی جهش تولید با انتقال دانش برگزار شد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. همایش علمی جهش تولید با انتقال دانش برگزار شد

همایش علمی جهش تولید با انتقال دانش، فناوری، کیفیت و بهره وری، نهم تیرماه همزمان با دهه تولید و تجارت در دانشگاه تهران و به همت خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران برگزار شد.

این همایش شامل سه پنل تخصصی شامل صنعت (دکتر سید حسین حسینی لواسانی)، معدن (دکتر نوید حسینی، مهندس بابک فروتن مهر، مهندس زانکو عطایی پور) و تجارت با موضوع آگاهی در بازارهای مالی (رضا نبی زاده، سید علی عباسی، امیرحسین خسرویان) بود.

فهرست