شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن افزایش یافت

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن افزایش یافت
    شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال 1396 به عدد 218.6 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (203.1)، 7.6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (191.5)، 14.1 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن فصل بهار سال 1396(برمبنای سال پایه100= 1390) که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) 2.7 می­باشد که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1395 (4.1- درصد)، افزایش داشته است.
در فصل مورد بررسی بخش ‘استخراج کانه های فلزی ‘ بیشترین تاثیر را بر افزایش 7.6 درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است.
شاخص قیمت در بخش ‘استخراج کانه‌های فلزی’ با 6.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد198.3 به عدد 212.1 رسید.این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش 20.7 درصدی فعالیت‌ ‘استخراج سنگ مس’ به وجود آمده است.
در فعالیت ‘استخراج سنگ مس’، شاخص قیمت در فصل بهار 1396 از رقم 69.0 به رقم 83.3 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 20.7 درصد افزایش نشان داده است. افزایش مذکور به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی ‘کنسانتره مس’ می­باشد.
تغییرات شاخص قیمت در سایر فعالیت­ها، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.
شاخص قیمت تولید کننده ( Producer price index) متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن هر سه ماه یکبار از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود.

فهرست