برگزاری مجمع عمومی خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان ایران و تهران

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. برگزاری مجمع عمومی خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان ایران و تهران
هفته گذشته با حضور حداکثری اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و استان تهران مجمع عادی به طور فوق العاده برگزار شد.

مجمع عادی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و تهران هفته گذشته به صورت فوق العاده برگزار شد.

رضا امیدوار تجریشی به عنوان رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در ابتدای این نشست توضیحی درباره نحوه فعالیت و همچنین انتخاب عضو علی البدل و بازرسان هیات مدیره داد.

سپس با تشکیل هیات رییسه مجمع دستور جلسه قرائت گردید و مصوباتی به شرح ذیل به تصویب رسید:

1- صورت های مالی و عملکرد منتهی به سال 1395

2-روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

3- امیر امانی وند به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره ایران و میثم شکرچیان بازرس اصلی و محسن رفیعی فر بازرس علی البدل هیات مدیره ایران انتخاب شدند.

4-مهدی جبرائیلی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره تهران و علی امین بازرس اصلی  و سجاد شاهسواری به عنوان بازرس علی البدل هیات مدیره تهران انتخاب شدند.

فهرست