بیانیه اتاق بازرگانی تهران؛ ضرورت استمرار تدبیر در تصمیم های اقتصادی

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. بیانیه اتاق بازرگانی تهران؛ ضرورت استمرار تدبیر در تصمیم های اقتصادی

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، دولت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاری بر فعالیت های بخش خصوصی، از سه منظر لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه ها و تامل بیشتر در این باره را از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار شده است.
براساس بیانیه اتاق تهران ، در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبستگی، ضرورت چابک سازی و افزایش تحرک دستگاه های مسئول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که به نظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد کرد، بلکه در مسیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده و ضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند.
«بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است. بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده، به نحوی که نبود توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و بی ثباتی در تصمیم های اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.»
«سوابق مطالعات و بررسی های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست‏های تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل توجه نکردن به الزام ها و شرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و در عمل نتیجه ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.»
«با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحذف تصدی گری ها و رفع دخالت های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصمیم های مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می نماید تا از هر گونه تصمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری و با دقت نظر و دوری ازشتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.»

فهرست