رشد اقتصادی واقعی وقتی است که کسب‌وکار رونق بگیرد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. رشد اقتصادی واقعی وقتی است که کسب‌وکار رونق بگیرد
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است زمانی رشد واقعی اقتصادی اتفاق می‌افتد و در آحاد جامعه احساس می‌شود که فضای کسب و کار رونق بگیرد و خرید و فروش شکل بگیرد.

سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی را به دنبال خواهد داشت اما مطمئنا زمانی می‌توان از رشد اقتصادی واقعی صحبت کرد که این رشد از اعداد و ارقام روی کاغذ خارج شود و در سبد خانوار احساس شود.

وی ادامه داد:‌ یکی از جنبه‌های مهم رشد اقتصای این است که وقتی مردم برای خرید مراجعه می‌کنند این رشد اقتصادی را به شکل ملموس احساس کنند و ببینند که سبد خریدشان پر بیرون می‌آید.

عضو هیات ریئسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دیگر جنبه‌های رشد اقتصادی که باید در سطح جامعه احساس شود، عنوان کرد:‌ آمارها وقتی ملموس و اثرگذار می‌شود که آحاد جامعه آن را احساس کنند. اگر رونق در کسب و کار اتفاق بیفتد و خرید و فروش شکل بگیرد و رکود از بین برود و به طور کلی اقتصاد در سطح جامعه دیده شود، آن زمان می‌توان گفت که رشد اقتصادی به شکل واقعی شکل گرفته است؛ در غیر این صورت باید آن را در محدوده آمار و ارقام بررسی کنیم.

مقیمی با بیان اینکه رشد اقتصادی در شکوفایی اقتصادی مردم تاثیرگذار است، تصریح کرد: به هر حال باید توجه کنیم که رشد اقتصادی دارای اثرات بلند مدت و کوتاه مدت است و طبیعتا اثرات این رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در آینده بیشتر مشخص می‌شود اما اثرات کوتاه مدت آن باید در رونق فضای کسب و کار در سطح جامعه اتفاق بیفتد و مشاهده شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر نیز اثرات این رشد اقتصادی می‌تواند در شکوفایی روحیه مردم دیده شود، چراکه وقتی جامعه‌ای به لحاظ اقتصادی رشد کند و در آرامش قرار بگیرد در نتیجه روحیه منعطف و شادی هم در جامعه ایجاد می‌شود.

فهرست