فراخوان انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. فراخوان انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی

فراخوان انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در سراسر کشور آغاز شده است.
واحدهای صنعتی و معدنی می توانند جهت مشاهده و تکمیل فرمهای مربوطه بر روی  فرم مورد نظر کلیک نمایند و پس از تکمیل از طریق خانه های صنعت،معدن و تجارت و سازمانهای استانی صنعت،معدن و تجارت نسبت به تحویل مدارک خود اقدام نمایند.

فهرست