یزد

  1. خانه
  2. اعضا خانه

زینب ثابت رستمی

بازرس علی البدل

حمیدرضا شیشه‌بری

نائب رئیس هیات مدیره

سید علیرضا حیدری

دبیر و عضو هیات مدیره

سید علیرضا سالار

خزانه دار و عضو هیات مدیره

حسین حکیمیان

عضو هیات مدیره
فهرست