امضای تفاهم‌نامه همکاری بین خانه صمت جوانان و کارگزاری بانک انصار/تصاویر

  1. خانه
  2. Uncategorized
  3. امضای تفاهم‌نامه همکاری بین خانه صمت جوانان و کارگزاری بانک انصار/تصاویر

تفاهم‌نامه همکاری بین خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و کارگزاری بانک انصار، دوشنبه 17 آبان 1400 با هدف ارائه خدمات مربوط به بازار سرمایه به صنعتگران و تولیدکنندگان جوان به امضا رسید.

در این رابطه بخوانید:

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین خانه صمت جوانان و کارگزاری بانک انصار

فهرست