معاونت‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران

 1. خانه
 2. معاونت‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران

معاونت‌ها:

کمیسیون‌ها:

 • کمیسیون بازار پول و سرمایه
 • کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی
 • کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی
 • کمیسیون صنایع
 • کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته
 • کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی
 • کمیسیون معادن و صنایع معدنی
 • کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان

مشاوران:

فهرست