اعطای تندیس چهارمین جشنواره برترین های صنایع غذایی به شرکت صنعتی زرماکارون

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اعطای تندیس چهارمین جشنواره برترین های صنایع غذایی به شرکت صنعتی زرماکارون
چهارمین جشنواره برترین های صنایع غذایی کشور با حضور افتخاری مرتضی سلطانی تنهادارنده مدال افتخار صادرات کشور برگزار و تندیس این جشنواره با داوری مصرف کنندگان به شرکت صنعتی زرماکارون اعطاشد.

رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر طی سخنانی در این جشنواره ضمن تأکید بر لزوم تقویت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط گفت: اقتصاد مقاومتی در صورتی اجرایی می شود که اشتغال پایدار و مویرگی مورد توجه ویژه قرار گیرد، به خاطرداشته باشیم، اشتغال پایدار و مویرگی با اجرای مگاپروژه ها محقق نمی شود و این SMEها و واحدهای کوچک و متوسط هستند که می توانند اشتغال مویرگی را گسترش دهند و چرخهای اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.
مرتضی سلطانی ادامه داد: ما در حوزه اشتغال پایدار باید اقدامات جدی داشته باشیم، امروز به دلیل مشکلاتی که همه می دانیم واحدهای کوچک و متوسط ما عموماً دچار مشکل شده اند یا در معرض تعطیلی هستند این در حالی است که آنها سالها در راستای تأمین معیشت مردم تلاش کردند؛ بسیاری از صنایع کوچک و متوسط ما در آستانه خروج از چرخه تولید قرار گرفته اند.
تنها دارنده مدال افتخار صادرات کشور تأکید کرد: موضوعی که گریبان این صنایع را گرفته «بهره ویرانگر بانکی» است که زحمتکش ترین قشر تولیدکننده ما را از چرخه اقتصاد خارج کرده است.

فهرست