کمیسیون ملی برندینگ خانه صمت جوانان ایران تشکیل شد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. کمیسیون ملی برندینگ خانه صمت جوانان ایران تشکیل شد

کمیسیون ملی برندینگ خانه صمت جوانان ایران تشکیل شد

 

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، کمیسیون ملی برندینگ با هدف کمک به کسب و کارها در ایجاد ارتباطات موثر و برندسازی کار خود را آغاز نمود.

این کمیسیون که متشکل از متخصصان مدیریت کسب و کار است بناست تا فضایی را به منظور تبادل تجربیات و انتقال دانش در زمینه مارکتینگ فراهم نموده و به کسب کارهای ایرانی به ویزه اعضاء خانه صمت جوانان ایران راهکارهایی در موضوعات استراتژی، برندینگ و بازاریابی ارائه دهد. همچنین مطالعه وضعیت بازارها، فرصت های سرمایه گذاری و روش های ورود به بازار از اهداف این کمیسیون می باشد.

گفتنی است نخستین جلسه این کمیسیون بعد از ظهر روز یکشنبه 21 آبان ماه برگزار و خانم رضوانه قاسم زاده به عنوان رئیس کمیسیون برندینگ خانه صمت جوانان ایران، آرلن طهماسیان به عنوان نائب رئیس و گلناز حیدریان به عنوان دبیر کمیسیون از میان اعضاء انتخاب شدند.

فهرست