ادغام وزارتخانه‌ها، تجارت را زیر سایه صنعت و معدن برد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. ادغام وزارتخانه‌ها، تجارت را زیر سایه صنعت و معدن برد

نایب رئیس اول کمیسیون حمل‌ و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران معتقد است در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه تجارت زیر سایه صنعت و معدن رفته است، چون تخصص وزیر این بخش است. این امر در وزارت راه و شهرسازی نیز صادق است.

مجتبی بهاروند در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی با راه و ترابری اشتباه بوده است. در دنیا علت ادغام وزارتخانه‌ها این است که ابتدا دنبال کوچک‌سازی دولت هستند و از سوی دیگر می‌خواهند مانع ادامه رقابت‌های بین دستگاه‌ها شوند.

وی ادامه داد: زمانی ادغام وزارتخانه‌ها مفید است که کوچک‌سازی واقعا صورت گیرد و هزینه‌ها کاهش یابد تا نهایتا هماهنگی بین بخش‌های بازرگانی و بخش صنعت به وجود آید اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه تجارت زیر سایه صنعت و معدن رفته است، چون تخصص وزیر همین است. این امر در وزارت راه و شهرسازی نیز صادق است.

بهاروند با بیان اینکه تا پارسال رییس سازمان توسعه و تجارت یک شخصیت صنعتی بوده است، گفت: این امر موجب آسیب دیدن بخش بازرگانی می‌شود. ممکن است یک فرد از نظر صنعتی متخصص باشد ولی از نظر بازرگانی نمی‌تواند توانمند باشد. به نظر من ادغام وزارتخانه‌ها موفق نبوده و بیشتر تجمیع بوده تا ادغام. این ادغام به سمتی رفته که بدنه خاصی حاکمیت بر وزارتخانه را در اختیار گرفت.

نایب رئیس اول کمیسیون حمل‌ و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به عنوان نمونه در وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعتی‌ها حاکم شدند و در بخش راه و شهرسازی نیز متخصصین مسکن متولی امور شدند.

بهاروند تاکید کرد: از کوچک‌سازی دولتی حمایت می‌کنیم، چراکه ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. به همین جهت ۸۰ درصد منابع نیز در دولت هزینه می‌شود و با ۲۰ درصد دیگر نیز نمی‌توان کاری کرد. این برعکس همه دنیاست. در کشور ما هر چقدر که نفت فروش می‌شود، صرف هزینه‌های جاری دولتی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین تنها ۱۵ درصد خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولتی واقعی بوده است. ۸۵ درصد دیگر در اختیار شبه‌دولتی‌هاست که این نیز محل اشکال است.

فهرست