ایران در رتبه نهم شاخص رقابت پذیری صنعتی منطقه

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. ایران در رتبه نهم شاخص رقابت پذیری صنعتی منطقه
آخرین گزارش یونیدو از فعالیت های اقتصادی سال 2016 حاکی از رتبه نهم ایران در شاخص رقابت پذیری صنعتی است؛ وضعیتی که ایران را پایین تر از کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، شاخص رقابت پذیری صنعتی کشورهای جهان را با در نظر گرفتن ظرفیت تولید و صادرات صنعتی، تاثیر و عمق فناوری و تاثیر بر تولیدات صنعتی جهان بر اساس هشت شاخص مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.
این شاخص ها عبارتند از: سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه صادرات صنعتی، سهم کالاهای صنعتی با فناوری متوسط و بالا از ارزش افزوده صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا از صادرات صنعتی، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات، سهم از کل ارزش افزوده صنعتی جهان و سهم از کل تجارت صنعتی جهان.
برپایه گزارش خبرنگار ایرنا از آمارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آخرین آمارهای منتشره یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در سال 2016، ایران به عنوان اقتصادی «در حال توسعه» در شاخص رقابت پذیری صنعتی پس از کشورهای ترکیه، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، قزاقستان و قطر، در رتبه نهم منطقه قرار گرفته است.
این در حالی است که بر مبنای اطلاعات سال 2014 یونیدو، ایران رتبه 66 را در بین 144 کشور جهان در آن سال به خود اختصاص داده بود.
برپایه این گزارش، سرانه ارزش افزوده صنعتی ایران 524 دلار، سرانه صنعتی کشور 340.7 دلار، سهم کالاهای صنعتی با فناوری متوسط و بالا از ارزش افزوده صنعتی 40.5 دلار، سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی 10.2 درصد و سهم صادرات با فناوری متوسط و بالا از صادرات صنعتی 31.7 درصد اعلام شد.
همچنین، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات 19.7 درصد، سهم آن از کل ارزش افزوده صنعتی جهان 35 صدم درصد و سهم ایران از کل تجارت صنعتی جهان تنها 2 دهم درصد بیان شد.

فهرست