رشد پا به پای مس ایران با جهان

  1. خانه
  2. اخبار
  3. صنعت، معدن و تجارت
  4. رشد پا به پای مس ایران با جهان
بر اساس گزارشات در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۵، تولید در کاتد ۹۸ درصد برنامه محقق شده و در کنسانتره مس و مس محتوای معدنی به ترتیب سه و هفت درصد بالاتر از هدف برنامه پوشش داده شده و این در حالی است که میزان تولید معادن جهانی طی ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ۵.۱ درصد افزایش یافته است.

مقایسه تولید نیمه اول سال ۱۳۹۵ با نیمه اول سال ۱۳۹۲ نشان از رشد تولید کنسانتره مس به میزان ۳۶.۵ درصد، کاتد حدود ۳.۸ درصد و مس محتوای معدنی به عنوان شاخص تولید شرکت به میزان ۳۴.۲ درصد دارد؛ به طوری که تولید کنسانتره مس در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ برابر با ۳۸۹ هزار تن بود، در نیمه نخست سال جاری به ۵۳۱ هزار تن، مس محتوای معدنی از ۱۰۵ هزار تن به ۱۴۱ هزار تن و کاتد از ۹۲ هزار تن به ۹۵.۵ هزار تن افزایش یافته است.

بررسی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نشان می‌دهد در ۱۱ ماه منتهی به پایان بهمن امسال میزان تولید کنسانتره مس ۹۸۶ هزار تن، مس محتوای معدنی ۲۵۹ هزار تن و کاتد ۱۷۳ هزار تن بود که نسبت به هدف برنامه پیش بینی شده در کاتد ۹۸ درصد برنامه محقق شده و در کنسانتره مس و مس محتوای معدنی به ترتیب سه و هفت درصد بالاتر از هدف برنامه پوشش داده شده است.

بنا بر این گزارشات پیش‌بینی می شود که رقم تولید مس محتوای معدنی تا پایان سال جاری به ۲۸۰ هزار تن برسد که این میزان ۵.۶ درصد بالاتر از برنامه تولید شرکت ملی صنایع مس است و این در حالی مطرح می‌شود که برنامه تولید سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۸۴ هزار تن مس محتوای معدنی پیش‌بینی شده است.

تولید معادن مس جهان ۵ درصد افزایش یافت

از طرف دیگر میزان تولید معادن جهانی طی ۱۱ ماهه سال۲۰۱۶ میلادی، ۵.۱ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که طبق تازه ترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس میزان تولید معادن مس جهان از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر ۲۰۱۶ به حدود ۱۸ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۶۰۰ تن رسید که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ میلادی معادل ۱۷ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۰۰ تن بود.

از این میزان تولید شده ۱۰ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۴۰۰ تن مربوط به قاره «آمریکا»، سه میلیون و ۹۳۱ هزار و ۲۰۰ تن «آسیا»، یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۹۰۰ تن «آفریقا»، یک میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۰۰ تن «اروپا» و ۹۱۴ هزار و ۹۰۰ تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است  که در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به ۲۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تن رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته کهه رقمی معادل ۲۰ میلیون و ۶۲۳ هزار تن داشت، حاکی از رشد ۴.۲ درصدی  آن دارد.

فهرست