علت برکناری معاون نعمت‌زاده از زبان خودش

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. علت برکناری معاون نعمت‌زاده از زبان خودش

به گفته یک مقام آگاه طی جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دفتر وزیر برگزار شد، نعمت زاده پس از گلایه از صحبت‌هایی که پشت سر این وزارتخانه مطرح می‌شود، ابویی مهریزی – معاون طرح و برنامه این وزارتخانه – را برکنار و رضا رحمانی را به این سمت منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، یک مقام آگاه علت برکناری حسین ابویی مهریزی – معاون طرح و برنامه‌ ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – از این سمت را نارضایتی وزیر از شنیده‌هایی دانست که حکایت از صحبت‌های انتقادی از عملکرد این مجموعه وزارتی داشت.

ابویی مهریزی ضمن تایید این موضوع در این باره به ایسنا اظهار کرد: روز گذشته مثل همیشه در شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت کردم و در حالی که هیچ اطلاعی از علت یا موضوع برکناری نداشتم در پایان جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکناری من را اعلام کرد که دلایل فنی آن را باید از آقای نعمت زاده پرسید.

وی ادامه داد: صحبت‌هایی که آقای نعمت زاده به عنوان گلایه از مجموعه نزدیک به خود داشتند، در حالی بود که هر زیر مجموعه‌ای ممکن است نسبت به عملکرد مدیریتی انتقاد داشته باشد و من معتقدم هر کسی که در مجموعه قرار دارد باید با حفظ استقلال رای بتواند به بهبود عملکرد مجموعه‌ای که در آن فعال است کمک کند و طبیعی است که کسی تشخیص دهد موضوعی مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری است لذا نمی‌توان او را مجبور به انجام کار یا امضای نامه‌ای کرد.

معاون معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همان طور که من این حق را برای مدیران زیرمجموعه خودم قائلم این استقلال رای را حق خود می‌دانم و با تمام این احوال که انتقاداتی را به عملکرد وزارتخانه داشتم هیچ وقت اقدام به بدگویی پشت سیستم نکردم. اما به هرحال در سیستم اداری همیشه افرادی هستند که رشد خود را در خبرچینی و بدگویی علیه دیگران می‌بینند و همین افراد نیز با نقل قول‌های ناصحیحی که انجام داده‌اند باعث ایجاد ذهنیت اشتباه در وزیر صنعت، معدن و تجارت علیه من شدند که موجب شد حتی بدون یک بار تذکر یا درخواست توزیع درباره‌ چنین موضوعی حکم عزل من را صادر کند.

وی درباره‌ ادامه فعالیت خود عنوان کرد: در حال حاضر در مرخصی هستم و تا پایان شهریورماه از آن استفاده می‌کنم تا اگر وزیر دیگری بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست آن وقت وضعیت خود را مشخص کنم و در صورت ابقای آقای نعمت زاده از حق مرخصی تا فرا رسیدن زمان بازنشستگی استفاده می‌کنم.

فهرست