استرداد 1300 میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان در سال 1395

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. استرداد 1300 میلیارد تومان مالیات و عوارض به صادرکنندگان در سال 1395
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه همواره یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی در بخش مالیات برارزش افزوده استرداد مالیات به صادرکنندگان در حداقل زمان بوده، گفت: در سال 1395بیش از 1300 میلیارد تومان مالیات وعوارض به صادرکنندگان استرداد یافته است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای اطلاع رسانی سازمان مالیاتی کشور، «سید کامل تقوی نژاد» گفت: در حال حاضر با کوتاه کردن زمان استرداد حداکثر به یک ماه، این دغدغه مرتفع و بالغ بر 1300 میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال 1395 به صادرکنندگان مسترد شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کشور 9 درصد است که شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض است.
تقوی نژاد تصریح کرد: صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است.
مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نیست و در حقیقت مشمول نرخ صفر است و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می شود.
تقوی نژاد افزود: در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد می شود.

فهرست