ایران فقط سه هزارم درصد در تجارت جهانی سهم دارد!

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. ایران فقط سه هزارم درصد در تجارت جهانی سهم دارد!
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است که برای حضور و عضویت در سازمان تجارت جهانی، ‌توان رقابت‌پذیری برای حضور در بازارهای مختلف، اصلی‌ترین شرط است.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به شرطی که همه الزامات آن فراهم شود، یکی از ابزارها و ضرورت‌های توسعه اقتصادی است که البته به شروطی بستگی دارد.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: روند حرکت برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از سال ۱۳۷۴ شروع شد و در وزارت بازرگانی آن زمان موظف شدیم که شرایط و الزمات اولیه برای پیوستن به این سازمان را فراهم کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نمی‌توان فکر کنیم که در عرصه تجارت جهانی حضور فعالی داشته باشیم و از جایگاهی برخوردار باشیم اما از ساختارها و سازمان‌های جهانی اقتصادی دور باشیم. ما بر اساس موقعیت، جمعیت، منابع‌مان و سایر شاخص‌ها سهم‌مان باید یک درصد از تجارت جهانی باشد اما اکنون سهم‌مان از تجارت جهانی سه هزارم درصد است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: میان استراتژی تجاری، توسعه اقتصادی و امنیت ملی رابطه مستقیمی وجود دارد و به یکدیگر متصل هستند؛ بنابراین یکی از الزامات توسعه تجاری حضور در باشگاه‌ها و نهادهای تصمیم ساز تجاری است. اگر مقدمات را بپذیریم آن زمان قبول می‌کنیم که عدم حضور ما در سازمان تجارت جهانی مثبت نیست.

آل اسحاق با اشاره به الزمات داخلی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گفت: از جلمه الزامات داخلی برای حضور در سازمان تجارت جهانی، سطح تکنولوژی، سطح تاب آوری اقتصاد (مقاومت در برابر تهدیدات تجاری و اقتصادی) و همچنین  قدرت رقابت پذیری‌ است. اگر قرار باشد روابط تجاری ما با کشورهای دیگر باز باشد اولین بحث این است که آیا اقتصاد ما قدرت رقابت در برابر تهدیدات تجاری، قیمت‌ها و کیفیت‌ محصولات خارجی را دارد یا خیر.

وی افزود:‌ آنچه جای نگرانی دارد این است که اقتصاد ما نتواند در مقابل تهدیدات تجاری و رقابتی تاب بیاورد. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که اگر قدرت تاب آوری پایینی داشته باشیم، چگونه می‌توانیم در سطح تجارت جهانی حضور پیدا کنیم و محصول‌مان را به فروش برسانیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر امروز انبارهای‌مان پر است و در اقتصاد با رکود روبرو هستیم یکی از بهترین راهکارها برای خروج از این وضعیت این است که دریچه حضورمان به بازارهای منطقه و جهانی باز شود، چرا که در این صورت تقاضای داخلی هم افزایش می‌یابد و زمینه برای خروج از رکود فراهم می‌شود.

آل اسحاق افزود: اگر بتوانیم در رقابت کیفیت، خدمات و قیمت‌ها پیروز شویم و محصول‌مان را بفروشیم آثار آن این است که جنس‌های خارجی قاچاق دیگر در داخل جایی نخواهند داشت و در نتیجه سهم‌مان از تجارت جهانی بالا می‌رود که مهمترین ضرورت برای تحقق این امر قدرت رقابت پذیری است.

فهرست