شاخص بهای تولیدکننده 4 دهم درصد افزایش یافت

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. شاخص بهای تولیدکننده 4 دهم درصد افزایش یافت
شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در خرداد ماه 1396 به عدد 237.2 رسید که نسبت به ماه قبل 4 دهم درصد(0.4) افزایش داشته است.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.7 درصد افزایش یافته است.
شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1395 افزایش 6.5 درصدی دارد.
به گزارش ایرنا، شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. از این رو، تاثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاستمداران دارد.
هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه گیری تغییر قیمت هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت این شاخص، قیمت کالاها را در کارخانه و مبدا تولید در نظر می گیرد.
این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده فروشی کالاها یا قیمت های تولیدکننده محاسبه می شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می کند.

فهرست