حضور خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در نشست نخبگان و توسعه

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. حضور خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در نشست نخبگان و توسعه

حضور خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در نشست نخبگان و توسعه:

این نشست که با حضور تنی چند از مسئولین بنیاد ملی نخبگان و برخی از نخبگان حوزه معادن و صنایع معدنی کشور در محل طرح ایجاد زیست نوآوری و فناوری معدن و صنایع معدنی برگزار گردید، زانکو عطایی پور معاون امور معادن و صنایع معدنی خانه صمت جوانان ایران با اشاره به بررسی آمار وضعیت نخبگان در کشور گفت: طبق آمار بنیاد ملی نخبگان تاکنون در حدود ۶۰ هزار نخبه در کشور شناسایی شده اند، از طرفی دغدغه بسیاری از نخبگان اشتغال و معیشت مناسب می باشد، بخش معدن و صنایع معدنی کشور با دارا بودن پتانسیل اشتغال زایی و ارزش آفرینی بسیار بالا، می تواند یکی از ظرفیت های اشتغال آفرینی برای نخبگان کشور باشد.

خانه صنعت، معدن و‌ تجارت جوانان آمادگی خود را جهت رفع نیازها و دغدغه های واحد‌های معدنی و صنعتی کشور به کمک راهکارهای نخبگان دارد.

همچنین توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع وابسته کشور از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان و استارتاپی نیز می تواند یکی از زمینه های جذب نخبگان در بنگاه های اقتصادی باشد.

فهرست