حکم رضا امیدوار تجریشی؛ مدیر امور مجامع جهت برگزاری مجامع خانه های استانی

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. حکم رضا امیدوار تجریشی؛ مدیر امور مجامع جهت برگزاری مجامع خانه های استانی

پیرو مصوبه هیات امنا خانه صمت جوانان ایران به رضا امیدوار تجریشی با حفظ سمت دبیر کل هیات امنا، مدیر امور مجامع خانه های استانی جوانان به مدت سه سال تفیذ گردید.

جناب آقای رضا امیدوار تجریشی

دبیرکل محترم هیئت امناء خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

با عنایت به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند حضرتعالی بر اساس مصوبه جلسه مورخ 30/03/1401  هیئت امناء  خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران جنابعالی  با حفظ سمت  به عنوان ” مدیر امور مجامع جهت برگزاری مجامع خانه های استانی ” این تشکل به مدت سه سال منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و اعمال سیاست‌های مفید و سازنده در ایجاد تحرک نوین درراستای توسعۀ چهرۀ مطلوب  این تشکل و حرکت به سوی اهداف سند چشم انداز  موفق و مؤید باشید .

                                           

فهرست