خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ را برگزار مینماید

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ را برگزار مینماید

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران.
” سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها” و دومین جشنواره هلدینگ های برتر و شرکت های کارآمد اقتصادی” در روز شنبه مورخ 23/11/1395 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد.
در این کنفرانس پانل های تخصصی پرسش و پاسخ در موردتجارب کشور های توسعه یافته در اروپا و آسیا و چگونگی توسعه آن کشورها با حضور اساتید مجرب از کشور های آلمان، لهستان، ترکیه و ایران به منظور نهادینه شدن مدیریت و توجیه مدیران دولتی و خصوصی در مسائل واقعی بخش خصوصی و رفع نگرانی های مدیریتی در این باب و معرفی و تشریح ایرادهای هلدینگ های بزرگ که ساختاری عملیاتی دارند و معرفی مزیت های هلدینگ ها و بررسی ضعف عمومی کارشناسی شرکت های بزرگ و سیستم های پیچیده و مباحث بین المللی شدن هلدینگ های ایرانی و دلایل رکود و تعریف رکود اقتصادی حاکم در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
در این رویداد به منظور شناسایی و حمایت از هلدینگ های برتر و شرکت های پیشرو و شرکت های کار آمد اقتصادی بر اساس معیارهای علمی اقدام به معرفی و تجلیل از واحدهای برگزیده با حضور مسئولین و مقامات بخش دولتی و خصوصی می نماید.

فهرست