رضا امیدوار تجریشی در دیدار با فاطمی امین: دبیرخانه دائمی تشکل ها در وزارت صمت تشکیل شود.

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. رضا امیدوار تجریشی در دیدار با فاطمی امین: دبیرخانه دائمی تشکل ها در وزارت صمت تشکیل شود.

روز پنجشنبه 02/04/1401 تعدادی از نمایندگان تشکل های حوزه صنعت و معدن میهمان سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، طرفین به ضرورت همکاریهای مشترک جهت ایجاد محیطی امن در کسب و کارها به ویژه در حوزه تولید داخلی و دانش بنیان تاکیید کردند.

رضا امیدوارتجریشی دبیرکل هیات امنا و عضو هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستی، تشکیل و راه اندازی دبیرخانه دائمی تشکلها در وزرات صمت را یک ضرورت توصیف کرده و گفت: به نظر میرسد در حال حاضر تشکیل شورای عالی تشکلها در وزارت صمت یک اقدام لازم است، چرا که در این شورایعالی میتوان در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار جهت مشورت با تشکل های تخصصی اقدام لازم و موثر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از این نشست افزود: همچنین یکپارچهسازی سامانههایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی با سامانه جامع کسبوکار یک، ضروری است که باید نسبت به آن همکاری جدی داشت. از دیگر سو، شاهدان نشان می دهد سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده توجه چندانی به موضوع حمایت از تولید نداشته و بی توجه به افزایش 35 درصدی نرخ ارز _ با توجه به حذف ارز ترجیعی_ و 57 درصدی هزینه پرسنلی و همچنین افزایش هزینههای حمل و نقل کالا، با ارائه قیمتهای دستوری موجب زیانده شدن بنگاههای تولیدی شده است.

دبیرکل هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تصریح کرد: وجود چنین رویکردی در سازمان حمایت سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان و به ویژه بنگاههای تولیدی موادغذایی نظیر کنسروسازیها، زیانی فراوان و غیرقابل جبران را متحمل شوند. برای خروج از این وضعیت باید به حمایت از تولیدکننده در این سازمان و بخصوص وزارت صمت افزایش و ارتقاء پیدا کند.

امیدوارتجریشی در پایان ثبات در مدیریت کلان وزارت صمت خواستار شد و گفت: وزارت صمت به عنوان یکی از اصلی ترین گلوگاههای … اقتصادی پیش رو باید از مدیریت ایمن و پایدار برخوردار باشد و این مهم در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط میسر میشود.

فهرست