سید علی صدری عضو شورای مشورتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار خانه
  4. سید علی صدری عضو شورای مشورتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شد
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان ایران سید علی صدری رییس خانه صمت جوانان ایران با حکمی ازسوی معاون محترم وزیر صنعت معدن و تجارت جناب آقای دکتر علی یزدانی به عضویت در شورای مشورتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نایل گردید.

متن حکم به شرح ذیل میباشد:
جناب آقای علی صدری
با سلام واحترام،
نظر به تجارب ارزشمند آنجانب و شناخت صاحبنظران، نخبگان، اساتید و کارشناسان از مسائل و مشکلات صنایع کوچک و متوسط و به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و سازنده و اظهار نظر در رابطه با سیاستها، روشها و برنامه های مورد نیاز، مقرر است شورای تخصصی و مشورتی صنایع کوچک و متوسط تشکیل گردد.
بدینوسیله از بذل محبت جنابعالی در پذیرش عضویت در شورای مشورتی این سازمان در دستیابی به اهداف و ماموریتهای محوله تقدیر نموده و سلامتی و توفیق روز افزون برایتان آرزومندم.
علی یزدانی

فهرست