طلب واحدهای تولیدی ۲۰۰۰ میلیاردی شد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. طلب واحدهای تولیدی ۲۰۰۰ میلیاردی شد
آخرین خبرها حاکی از افزایش تعداد واحدهای صنعتی و کشاورزی در طرح رونق تولید به حدود ۳۰ هزار واحد بوده و قرار بر این است که سقف تسهیلات نیز که پیش از این ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین اعلام توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی در طرح رونق تولید، تاکنون بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به ۲۰ هزار واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شده است.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سراسر کشور آغاز شد تا خروج از رکود واحدهای تولیدی نیمه‌فعال در دستور کار قرار گیرد. مسئله‌ای که طبق اظهارنظر دولتی‌ها در جهت افزایش سطح اشتغال و میزان تولید بود. بنابراین در یکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تعیین شد که رقمی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت به ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌فعال تعلق گیرد.

در نهایت این پرداخت‌ها از اردیبهشت‌ماه سال جاری کلید خورد و بنابر اظهارنظر مسئولان قرار بر این شد تا پایان مرداد و شهریور ماه سال جاری تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد هرچند که روند پرداخت‌ها دچار وقفه شد و تاکنون طبق آخرین اعلام ۱۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰ هزار واحد صنعتی و کشاورزی تعلق گرفته است.

افزایش سقف تسهیلات و تعداد واحدهای تولیدی نیمه فعال

طبق پیش‌بینی‌های اولیه قرار بر این بود که پرداخت تسهیلات در مورد ۷۵۰۰ تا ۱۲ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد تا این واحدها بتوانند از تسهیلات مربوط به منظور تغییر و تحول استفاده کنند اما بنابر تصمیمات اتخاذ شده تاکنون به حدود ۲۰ هزار واحد صنعتی و کشاورزی تسهیلات طرح رونق تعلق گرفته است و تعداد این واحدها به بیش از این رقم افزایش می‌یابد.

نکته قابل اشاره در آخرین اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی است. نعمت‌زاده عنوان کرده است که تعداد واحدهای صنعتی و کشاورزی در طرح رونق تولید که می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند، تا حدود ۳۰ هزار واحد قابل افزایش است و سقف تسهیلات نیز که پیش از این ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش می‌یابد.

فهرست