علت انحراف ۲۰ درصدی طرح رونق تولید چه بود؟

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. علت انحراف ۲۰ درصدی طرح رونق تولید چه بود؟

در حالی سال گذشته طرح رونق تولید جهت پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت که به عقیده قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید این طرح با ۸۰ درصد موفقیت و ۲۰ درصد انحراف رو به رو بوده است.

به گزارش ایسنا، طرح رونق تولید در سال گذشته با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت تسهیلات ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط تولیدی در دستور کار قرار گرفت، اما در نهایت حدود ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند تا با موفق تلقی کردن این طرح در سال گذشته مجددا طرح رونق تولید در سال جاری با در نظر گرفتن اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد تولیدی در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به این که در اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته مشکلاتی مانند چک برگشتی، بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و نیز بدهی غیرجاری وجود داشت تخفیف‌های مختلفی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد تا از تسهیلات رونق تولید بهره ببرند.

در نهایت ارزیابی‌ها طبق گفته رضا رحمانی – قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید – نشان می‌دهد که این طرح در سال گذشته با ۸۰ درصد موفقیت و ۲۰ درصد انحراف رو به رو بوده وعلت ناموفق بودن این طرح در میزان اعلام شده مربوط به تمهید تسهیلات قبلی واحدها از سوی بانک‌ها یا سپرده‌گیری برخی از این تسهیلات از سوی برخی بانک‌ها بوده است، هر چند انحراف هزینه‌کرد در جایی غیر از واحدهای تولیدی به حداقل رسیده است.

به گزارش ایسنا، در سال جاری علاوه بر پرداخت تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰ هزار واحد تولیدی برنامه پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی و ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در دستور کار قرار می‌گیرد.

فهرست