عید سعید فطربر همگان مبارک باد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. عید سعید فطربر همگان مبارک باد

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد
باده خرم عید است که در ساغر شد
روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر
که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .
عید سعید فطر بر شما مبارک

فهرست