فرا رسيدن ماه محرم را تسلیت عرض مینماییم

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. فرا رسيدن ماه محرم را تسلیت عرض مینماییم

ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسيدن ماه محرم را به عزادارن راستينش تسليت عرض مي نماییم.

فهرست