مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در خرداد ماه سال جاری برگزار میگردد.

  1. خانه
  2. Uncategorized
  3. مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در خرداد ماه سال جاری برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران؛ مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در پایان خرداد ماه سال جاری برگزار میگردد.
متن این فراخوان به شرح ذیل می باشد:
مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایرانیان به شماره ثبت ۱۸۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۷۱۵۰ در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 22/03/1402 در محل خانه واقع در تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان سامان، پلاک ۶۳-، طبقه ۵، واحد جنوبی کد پستی: ۱۴۳۵۸۵۳۷۳۳ تشکیل می‌گردد. از کلیه اعضای خانه دعوت می‌شود شخصاً یا توسط وکیل منصوب خود در مجمع مزبور حضور به هم رسانده و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.

دستور مجمع عمومی عادی سالیانه:

1-گزارش عملکرد سالیانه دبیرخانه منتهی به سال 1401

2-گزارش صورتهای مالی سالیانه منتهی به سال 1401

3-گزارش بازرس منتهی به سال 1401

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

5-انتخاب اعضای هیئت مدیره

6-انتخاب بازرس

7- سایر موارد

آگهی دعوت مجمع خانه صمت جوانان ایران
Size : 106.1 kB Format : PDF

فهرست