وزارت صنعت دلیل افزایش یا کاهش تولید برخی محصولات را اعلام کرد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. وزارت صنعت دلیل افزایش یا کاهش تولید برخی محصولات را اعلام کرد
 تهران – ایرنا – وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بررسی های 11 ماهه 95 ( منتهی به بهمن ) نشان می دهد که علل افزایش یا کاهش تولیدات برخی اقلام تحت پوشش این وزارتخانه ناشی از شرایط بازارهای جهانی، وضعیت رکودی، افت تقاضا و یا موانع صادراتی است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس جدول اطلاعاتی این وزارتخانه، ثبات تولیدات فولادی در دوره این گزارش ناشی از بهبود وضعیت تولید، و جبران عقب ماندگی در این بخش بوده است.
** تولیدات فولادی
برپایه داده های آماری، 11 ماهه 95 بالغ بر 16 میلیون و 86.2 هزار تن تولیدات فولادی ( تیرآهن، میلگرد، ورق ..) صورت گرفت که نسبت به رقم 16 میلیون و 86.5 هزار تن عملکرد 11 ماهه 94 تغییر معناداری ثبت نشده است .
بهمن ماه 95 به میزان یک میلیون و 435.6 هزار تن تولیدات فولادی صورت گرفت و در مقایسه با دی ماه 95 که یک میلیون و 480.6 هزار تن بود، افت سه درصدی دارد.

** شمش آلومینیوم
وزارت صنعت، معدن وتجارت در بررسی خود، کاهش قیمت شمش آلومینیومی را مقطعی و ناشی از افت قیمت جهانی این فلز دانست و علاوه براین کارخانه آلومینیوم المهدی ( هرمزگان ) نیز در این دوره کاهش 21 درصدی تولید داشت که اثر گذار بر عملکرد 11 ماهه بود.
برابر جداول آماری وزارتخانه مزبور 11 ماهه 95 میزان شمش آلومینیومی تولیدی به رقم 313.2 هزار تن رسید که در مقایسه با تولید 324.4 هزار تن عملکرد دوره مشابه در سال 94 کاهش 3.4 درصدی داشت .
بهمن ماه پارسال نیز میزان تولید شمش آلومینیوم به میزان 27.6 هزار تن بود، که نسبت به 28.2 هزار تن عملکرد دی ماه 95 افت 2.2 درصدی را ثبت کرد .

** سیمان
بررسی های وزارت صنعت، معدن وتجارت در زمینه عملکرد واحد های تولید کننده سیمان در 11 ماهه 95 نشان دهنده آن است که کاهش تقاضا در بخش مسکن و افت صادرات عامل کاهش تولید در این بخش است .
داده های آماری وزارتخانه یاد شده در 11 ماهه 95 ( منتهی به بهمن ) حاکی است، میزان تولید سیمان به رقم 49 میلیون و 579.8 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 94 که 52 میلیون و 980.7 هزار تن بود، کاهش 6.4 درصدی را نشان می دهد.
علاوه براین بهمن ماه سال گذشته سه میلیون و 448.9 هزار تن سیمان تولید شد و در مقایسه با ماه قبل از آن ( دی 95 ) که سه میلیون و 731.8 هزار تن بود، کاهش 7.6 درصدی داشت .

** شیشه جام
براساس جدول توضیحات وزارتخانه مزبور در زمینه دلیل افت تولید شیشه جام، آمده است: عامل کاهش تولید ناشی از نزول صادرات شیشه به کشورهای ترکیه و هندوستان است که به دنبال اخذ عوارض از صادرکنندگان پدید آمد .
واحد های کشور در 11 ماهه پارسال 649.6 هزار تن تولید شیشه جام داشتند که در مقایسه با رقم 678.4 هزار تن عملکرد 11 ماهه 94 افت تولید 4.2 درصدی را نشان می دهد.
همچنین بهمن ماه 95 تولید شیشه جام به رقم 78.2 هزار تن رسید و در مقایسه با 67.9 هزار تن عملکرد دی ماه پارسال رشدی به میزان 15.2 درصد را ثبت کرد .

** چینی بهداشتی
وزارت صنعت، معدن وتجارت در زمینه عامل کاهش تولید در زمینه چینی بهداشتی تصریح دارد که افت ساختمان سازی در کشور و رکود بازار به عنوان عوامل اصلی به حساب می آید .
11 ماه 95 چینی بهداشتی تولید داخل به رقم 67.5 هزار تن رسید و نسبت به مدت مشابه در سال 94 که 73.4 هزار تن بود، کاهش 8.1 درصدی داشت .
علاوه براین در بهمن ماه 95 تولید چینی بهداشتی به 6.3 هزار تن رسید و نسبت به 7.3 هزار تن عملکرد دی پارسال افت 13.9 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، 10 ماه سال گذشته ( منتهی به دی ماه) صادرات کالا و میعانات گازی به رقم 35 میلیارد و 270 میلیون دلار رسید و نسبت به دوره مشابه در سال 94 که 32 میلیارد و 546 میلیون دلار بود، رشد 8.4 درصدی را نشان می دهد .
میزان واردات 10 ماهه کالا در سال 95 نیز رقم 34 میلیارد و 982 میلیون دلار بود و در مقایسه با دوره مشابه در سال 94 که 33 میلیارد و 892 میلیون دلار بود، رشد سه درصدی داشت .

فهرست