چرا اقتصاد اولویت امروز ایران است؟

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. چرا اقتصاد اولویت امروز ایران است؟
اولویت امروز کشور اقتصاد است و باید دولت و جمع حاکمیت به این نتیجه برسد که با تقویت بنیان های اقتصادی می توان قدرت چانه زنی را در صحنه های بین المللی بالا برد.


در گپ و گفت های میان مردم در چند سال اخیر و نیز در تریبون های رسمی کشور که تبلور آن در مناظره ها میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بود،مهمترین موضوع مورد بحث مسایل مربوط به اقتصاد در سطوح مختلف است.
موضوعی که شاید یک یا چند دهه پیش تر آنچنان مورد توجه نبود و مسائل سیاسی و فرهنگی اولویتی بلامنازع داشت. حالا اما شرایط متفاوت است.با توجه به گذر کشور از یک برهه ی تاریخی که همراه بود با تورم و هیجان های اقتصادی و عدم تعادل مناسب میان قیمت ها و قیمت گذاری ها و تغییرات لحظه ای نرخ ها،چند صباحی است که اقتصاد رکود را تجربه می کند و این نیز آسیبی است که سبب شده همچنان اقتصاد پیشگام در اولویت های کشور باشد.
چالش های اقتصادی جدی ای که کشور با آن درگیر است سبب شده است مولفه های شکل دهنده امنیت،قدرت ملی و انسجام اجتماعی نیز با هشدار جدی مواجه شوند.نظام پولی و بانکی،نظام پولی و مالی و نظام مالیاتی از جمله گردنه های اقتصادی است که نیاز است با ایجاد اصلاحات جدی اقتصاد را سامان دهد.
بی شک با تقویت بُنیه اقتصادی مردم،نهادهای اقتصادی خرد که تشکیل دهنده ی شغل و چرخه ی اقتصاد از ایجاد درآمد تا هزینه کرد است و نتیجه ی آن رفاه اقتصادی خواهد شد،دیگر مسائل و اولویت های جامعه مانند،فرهنگ و سیاست و در نهایت امنیت ملی نیز تقویت خواهد شد.
شاید در این موضوع که اولویت امروز ایران،اقتصاد است همگان هم نظر و هم قول باشند اما در خصوص چگونگی دستیابی به نشاط اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت دیدگاه و آرا وجود داشته باشد.برخی معتقدند که باید در اقتصادی جهانی امروز،ارتباطات بین المللی را سامان داد و زمینه های اعتماد متقابل با دیگر کشورها برای انعقاد قراردادها و تبادلات تجاری را فراهم کرد و سپس اقدام به اصلاحات اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی در داخل کشور کرد و گروهی دیگر معتقدند که باید ابتدا از ظرفیت های توان داخلی کشور جهت هرچه مستحکم تر و مقاوم تر کردن اقتصاد بهره برد و در آن هنگام است که جامعه بین الملل خود سراغ اقتصاد قوام یافته ایران خواهد آمد.در هر دو صورت آنچه که از هر چیزی مهمتر است اینست که اولویت امروز کشور اقتصاد است و باید دولت و جمع حاکمیت به این نتیجه برسد که با تقویت بنیان های اقتصادی در هر دو بعد که به آن اشاره شد،می توان قدرت چانه زنی را در صحنه های بین المللی بالا برد.
این در حالیست که جامعه ی توانمند و دارای امنیت اقتصادی فرصت خلق استعدادهای خود را خواهد داشت و به عبارت دیگر،این امید و نشاط است که می تواند مقدمه پیشرفت های چشمگیر ایران شود.
دکتر مهدی جبرائیلی

فهرست