کاهش مدت رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. کاهش مدت رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: با تشکیل کارگروه‌های تسهیل و حل موانع تولید در استان ها و نیز کارگروه ملی تسهیل و حل موانع تولید در کشور، مدت زمان رسیدگی به وضعیت بنگاه های اقتصادی مشکل‌دار کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، کریم یاوری در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری با محوریت آموزش و نقش آن در اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در زاهدان گفت: با توجه به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار و حمایت از کارگران و کارفرمایان و حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها و پایداری واحدهای تولیدی، رصد و شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی مستمرا دنبال می شود.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است تا با ارائه آموزش، بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری منطبق با نیاز بازار کار را در راستای توانمندسازی آنان در اولویت قرار دهد افزود: تمامی هزینه های مربوط به این آموزش ها و تجدید ارتقاء مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری، از حساب بیمه بیکاری پرداخت می گردد.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: علی رغم افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه و مشکلات واحدهای تولیدی ،طی 2 سال اخیر، با مدیریت بهینه منابع و مصارف بیمه بیکاری ، پس از 12 سال، برای اولین بار منابع بیمه بیکاری طی عملکرد سال های 93 و 94 از مصارف پیشی گرفته است.

فهرست