وام‌ بانکی

۳۰ درصد وام‌های بانکی به صنعت و معدن رسید

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. ۳۰ درصد وام‌های بانکی به صنعت و معدن رسید
صنعت و معدن همچنان در صدر بخش‌های اقتصادی از لحاظ دریافت منابع بانکی قرار دارند. این در حالی است که طی سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، به این حوزه اختصاص یافته است.

به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از اعطای ۹۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومانی تسهیلات از سوی شبکه بانکی خبر می دهد. این رقم در مقایسه با بهار سال گذشته ۲۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومان یعنی حدود ۴۴درصد افزایش دارد.
اما در شرایطی که بانک ها با حدود ۹۰درصد بالاترین سهم را در تامین مالی اقتصاد ایران دارند، به طور طبیعی وظیفه اصلی تامین منابع برای بخش های تولیدی آن هم در شرایط رکود موجود در این بخش، بر عهده بانک ها خواهد بود؛ از این رو به ویژه در دو تا سه سال اخیر جهت گیری در تسهیلات دهی به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بوده و هر سال تا بیش از ۶۵درصد کل منابع پرداختی به این مهم اختصاص داشته است.
در بین بخش های اقتصادی نیز با توجه به جایگاه ویژه ای که صنعت می تواند در حرکت مثبت رسد اقتصادی داشته باشد، بالاترین سهم اعم از تسهیلات ارائه شده است. همچنین سرمایه در گردش در بین واحدهای اقتصادی به حوزه صنعت و معدن تعلق داشته است.
این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را بار دیگر تایید کرده و نشان می دهد که از ۹۳هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک ها در سه ماهه اول امسال حدود ۶۷.۸هزار میلیارد به تامین سرمایه در گردش اعطا شده است. همچنین از ۲۸هزار میلیاردی که به بخش صنعت و معدن وام داده شده، حدود ۸۸.۷درص آن یعنی بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
اما بررسی جزئیات وام های ارائه شده در شبکه بانکی از این حکایت دارد که کمترین تسیهلات در بین بخش های مختلف به کشاوری رسیده و حدود ۵۹۰۰میلیارد تومان بوده است. در این حوزه ۴۴۰۰میلیارد در سرمایه در گردش خرج شده است.
مسکن و ساختمان نیز حدود ۷۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که از این رقم حدود ۲۲۰۰میلیارد به سرمایه در گردش و ۳۸۰۰میلیارد تومان هم به سمت خرید مسکن حرکت کرده است.
آمارهای سه ماهه بانک مرکزی حاکی از آن است که بخش بازگانی ۱۱هزار و ۸۰۰میلیارد تومان و خدمات تا ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع ۹۳هزار میلیاردی پردختی بانکها را به خود اختصاص داده اند.
رشد تسهیلات پرداختی بانک ها در حالی همچنان در ماه های اخیر تکرار می شود که از سوی دیگر عدم رعایت خطوط قرمز در تامین منابع برای اعطای این تسهیلات موجب ایجاد خطر برای کنترل تورم خواهد شد. این در حالی است تجریه های قبلی نشان داده گاها بانک ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کرده اند که این موضوع خود عاملی برای تحریک پایه پولی و به تبع آن رسد تورم خواهد بود.
از این رو بانک مرکزی همواره توصیه داشته که بانک ها باید توان خلق پول خود را افزایش دهند که در این بین افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) مورد توجه خواهد بود

فهرست