اصفهان

  1. خانه
  2. اعضا خانه

سید محمدرضا سهل آبادی

نماینده خانه صنعت،معدن وتجارت جوانان اصفهان

پوریا استکی

نائب رئیس اول هیات مدیره

سید امید سهل‌آبادی

نائب رئیس دوم هیات مدیره

سید هادی موسوی مدنی

دبیرکل

رسول رضایت

خزانه‌دار و عضو هیات مدیره
فهرست