روز خبرنگار گرامی باد

  1. خانه
  2. Uncategorized
  3. روز خبرنگار گرامی باد

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

فهرست