توافق نامه سه جانبه حمایت از فعالان شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به امضا رسید

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. توافق نامه سه جانبه حمایت از فعالان شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به امضا رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات موجود برای کارآفرینی و توسعه بخش های تعاون و صنایع کشور، بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به منظور حمایت از فعالان در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، توسعه همکاری های مشترک و تلاش هماهنگ منعقد شد.
برپایه این گزارش، اهداف و سیاست های این تفاهم شامل حمایت از تولید ملی و تقویت زنجیره های تولیدی داخل کشور با محوریت تولیدات صادراتی، کمک به توسعه بخش تعاون و تعاونی ها و بنگاه های کوچک و متوسط فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بویژه بخش های صادراتی، توانمندسازی فعالان و شرکت های تعاونی و کوچک و متوسط فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طریق خدمات صندوق ها از جمله صدور انواع ضمانت نامه و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود طرف های تفاهم نامه است.
مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء (امروز) سه سال در نظر گرفته شده که در صورت تمایل طرف ها برای دوره های مشابه بعدی معتبر است.
این تفاهم نامه به امضای «علی یزدانی» معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، «مهدی حسین نژاد» مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و «محمدحسین مقیسه» مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک رسید.

فهرست