رضا امیدوارتجریشی – دبیر کل خانه صمت جوانان ایران – استفاده از جوانان کارنامه تدبیر و امید را درخشان‌تر می کند

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. رضا امیدوارتجریشی – دبیر کل خانه صمت جوانان ایران – استفاده از جوانان کارنامه تدبیر و امید را درخشان‌تر می کند

پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم کشور دچار حوادث مختلف در عرصه های سیاسی و اقتصادی بوده است، بنابراین بخش خصوصی نیاز به آرامش و ثبات داشت تا بتواند همچون گذشته در روند توسعه کشور نقش ایفا کند. بنابراین همان گفتمانی که فعالان اقتصادی به دنبال آن بودند و صنعت کشور نیازمند آن بود، با شروع به کار دولت یازدهم که مصادف با سرآغاز گفتمان بین المللی بود مهیا شد.  با وجود تمامی انتقاداتی که نسبت به دولت در این چهار سال صورت گرفته است، می توان نمره قابل قبولی به عملکرد تدبیر و امید داد؛ زیرا لازم است به این مسأله توجه کرد که خاموش شدن چرخه تولید در سال های اخیر ناشی از عملکرد یک شبه دولت نیست، در واقع بدهی های سنگین دولت های نهم و دهم به بخش خصوصی سبب شد بسیاری از تولید کنندگان در این سال ها دست از چرخه تولید بکشند. با این حال دولت تدبیر و امید با ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تشکیل ستاد تسهیل رفع موانع تولید و اشتغال با اولویت حفظ صنایع موجود، از عمق این فاجعه زدود، در غیر این صورت وضعیت فعلی کشور بسیار اسف ناک تر از وضعیت فعلی بود.  علاوه بر این دولت میراث دار طرح های غیر کارشناسانه ای همچون مسکن مهر و پرداخت نقدی یارانه ها، از دولت پیشین بود که با این حال توانست در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با برنامه ریزی جامع و مدون و با کمک گفتمان مسالمت آمیز بین المللی میزان صادرات را به حدی افزایش دهد که از واردات پیشی بگیرد.  با این وجود از دولت آینده باید باید این نکته را انتظار داشت که دولت در بخش های مختلف از جوان های با سابقه درخشان و دانشمند بهره گیرند و این نیروی جوان را در راستای جانشین پروری برای سال های آینده ایران پرورش دهند. با توجه به این که در دولت یازدهم شاهد گفتمان بسیار روشن و پررنگ در شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولتی بوده ایم جای تقدیر است اما انتظار می رود که دستگاه های دولتی کمک خود را در راستای بخش خصوصی بیشتر و پررنگ تر نمایند. چنین نگاهی به بخش خصوصی می تواند کشور را از نیاز به درآمدهای نفتی مبرا کند.  با رشد بخش خصوص است که پرداخت مالیات میسر می شود چنان که کشورهای توسعه یافته بدون منابع خدادادی این چرخه اقتصادی را تکمیل کرده اند. کشور ما می تواند از درآمدهای نفتی خود جهت توسعه زیر ساخت ها استفاده کند. حال با توجه به انتخابات پیش رو انتظار می رود صدای فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و نیز جوانان بیش از هر زمانی شنیده شود. صدای نسل جوان در اقتصاد آینده تاثیر گذار خواهد بود حال که نیروی جوان با توجه به انرژی وافری که دارد می تواند قله های موفقیت را بهتر از سایرین فتح نماید. جانشین پروری جوانان را می توان در کشوری همچون اتریش دید که با اتخاب وزیر امور خارجه ای جوان راه را برای ورود جوانان در آینده باز کرده اند و الگویی مناسب برای استفاده از جوانان در گفتمان انقلابی کشور ما هستند، همان طور که بارها مقام معظم رهبری از جوانان به عنوان نیروهای پیش رو انقلاب یاد کرده اند.

فهرست